Resultater

Rapportør:Anna Storø
Observatører:Anna Storø
Område:Småbåthavn (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:25.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst14.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang14.03.2021