Resultater

Rapportør:Gunnar Hamre
Observatører:Gunnar Hamre
Område:Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
Dato:24.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Antall:2 
Merknad:Husabø 
Fenofase:Ankomst22.03.2021