Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Herøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:15.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:4 stk. på grasslette i "Industriparken"  
Fenofase:Ankomst15.03.2021