Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
Dato:09.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Merknad:I hagen 
Fenofase:Blomstring06.03.2021