Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:03.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klosterklokke (Leucojum vernum) 
Fenofase:Blomstring03.03.2021


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring03.03.2021