Resultater

Rapportør:Per Ivar Høvring
Observatører:Per Ivar Høvring
Område:Myragutua 23 (Gjerdrum, Viken)
Dato:02.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst02.03.2021