Resultater

Rapportør:Kim-Laurits Gunnerød
Observatører:Kim-Laurits Gunnerød
Område:Søndre Bakke (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Dato:01.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst01.03.2021


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.03.2021