Resultater

Rapportør:Anne Reigstad
Observatører:Anne Reigstad
Område:Lundsneset (Stavanger, Rogaland)
Dato:22.02.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst22.02.2021