Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
Dato:10.01.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kongeørn (Aquila chrysaetos) 
Merknad:Ett eks. fløy over 
Fenofase:Ankomst09.01.2021