Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:10.01.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Merknad:5+ Kvednamyrå v/ Frakkagjerd u.skole 
Fenofase:Ankomst07.01.2021