Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:10.08.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jåblom (Parnassia palustris) 
Fenofase:Blomstring10.08.2020