Resultater

Rapportør:Randi Holien
Observatører:Randi Holien
Område:Steindestølen (Vang, Innlandet)
Dato:09.08.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst25.06.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.06.2020


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst25.06.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst25.06.2020