Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:03.08.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Haremat (Lapsana communis) 
Fenofase:Blomstring03.08.2020


Art:Smørbukk (Sedum telephium) 
Fenofase:Blomstring03.08.2020


Art:Tungras (Polygonum aviculare) 
Fenofase:Blomstring02.08.2020