Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
Dato:22.07.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Idag kom kull nr.2 av stærunger,samme kasse !  
Fenofase:Reirbygging05.07.2020