Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:17.07.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engknoppurt (Centaurea jacea) 
Fenofase:Blomstring16.07.2020


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring11.07.2020


Art:Åkervindel (Convolvulus arvensis) 
Fenofase:Blomstring15.07.2020