Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:13.07.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkeføllblom (Scorzoneroides autumnalis subsp. autumnalis) 
Fenofase:Blomstring11.07.2020