Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Tjeldnes (Tjeldsund, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:10.07.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Merknad:4 par med fugleunger. 10 til 14 unger hver fordelt over en strekning på 4 km 
Fenofase:Reirbygging06.07.2020


Art:Småspove (Numenius phaeopus) 
Merknad:3 småspover med unger 
Fenofase:Reirbygging08.07.2020


Art:Tyvjo (Stercorarius parasiticus) 
Merknad:2 par med en unge hver 
Fenofase:Reirbygging08.07.2020