Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:05.07.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst22.03.2020


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Sang for første gang22.03.2020