Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:04.07.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Turt (Cicerbita alpina) 
Fenofase:Blomstring02.07.2020