Resultater

Rapportør:Bjørn Danielsen
Observatører:Bjørn Danielsen
Område:Simsøvatnet (Leirfjord, Nordland)
Dato:30.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.06.2020


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Merknad:Funn av 3 reir men registrering av flere par 
Fenofase:Reirbygging12.06.2020