Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:28.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Terner (Sternidae sp.) 
Merknad:Første gode observasjon. Truleg makrellterne. 
Fenofase:Ankomst28.06.2020