Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fagerperikum (Hypericum pulchrum) 
Fenofase:Blomstring23.06.2020


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring23.06.2020


Art:Potet (Solanum tuberosum) 
Fenofase:Blomstring22.06.2020


Art:Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides) 
Fenofase:Blomstring21.06.2020