Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:21.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst20.06.2020