Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:12.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020


Art:Maiblom (Maianthemum bifolium) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020


Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020


Art:Tettegras (Pinguicula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring12.06.2020