Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:11.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring11.06.2020


Art:Kratthumleblom (Geum urbanum) 
Fenofase:Blomstring11.06.2020


Art:Revebjelle (Digitalis purpurea) 
Fenofase:Blomstring11.06.2020


Art:Rundbelg (Anthyllis vulneraria) 
Fenofase:Blomstring11.06.2020


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring11.06.2020