Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:09.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst07.06.2020