Resultater

Rapportør:Frøydis Mathiesen
Observatører:Frøydis Mathiesen
Område:Turområde, Konnerud,1-3 km fra min bolig (Drammen, Viken)
Dato:07.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Merknad:1 par som må ha kommet tidligere, men først sett i dag med 4 unger 
Fenofase:Ankomst07.06.2020


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst07.06.2020