Resultater

Rapportør:Frøydis Mathiesen
Observatører:Frøydis Mathiesen
Område:Konnerud (Drammen, Viken)
Dato:07.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst04.06.2020


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Sang for første gang29.05.2020