Resultater

Rapportør:Mette M. Lyngheim
Observatører:Mette M. Lyngheim
Område:Våer 20 (Tinn, Vestfold og Telemark)
Dato:06.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring02.05.2020


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Korselig med gode hjelpere. 
Fenofase:Voksenstadiet16.04.2020


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Merknad:Så kjerenebiterern på solsikke mater i dag. 
Fenofase:Ankomst06.06.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:4 Stk tilbake. 
Fenofase:Ankomst10.04.2020