Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:03.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst31.05.2020