Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:03.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Småsyre (Rumex acetosella) 
Fenofase:Blomstring03.06.2020


Art:Strandsmelle (Silene uniflora) 
Fenofase:Blomstring03.06.2020