Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:03.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst30.05.2020


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Merknad:ei orrhøne trippet langs husveggen 
Fenofase:Ankomst25.05.2020