Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:01.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Sang for første gang01.06.2020


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring01.06.2020


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring01.06.2020


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst01.06.2020


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Sang for første gang01.06.2020