Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Sætermo (Rana, Nordland)
Dato:31.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst31.05.2020


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Sang for første gang31.05.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring30.05.2020