Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
Dato:31.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst31.05.2020


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Sang for første gang31.05.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:Etablert i seterregionen. 
Fenofase:Ankomst31.05.2020