Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:31.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakketiriltunge (Lotus corniculatus var. corniculatus) 
Fenofase:Blomstring31.05.2020


Art:Fjærekoll (Armeria maritima) 
Fenofase:Blomstring31.05.2020


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring31.05.2020


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Merknad:Fem fuglar høgt oppe i lufta. 
Fenofase:Ankomst30.05.2020