Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:29.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergsnegl (Helicigona lapicida) 
Fenofase:Voksenstadiet23.05.2020


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus) 
Fenofase:Blomstring23.05.2020


Art:Pinselilje (Narcissus poeticus) 
Fenofase:Blomstring23.05.2020