Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Nappatjørn (Tysvær, Rogaland)
Dato:28.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Sang for første gang28.05.2020