Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
Dato:25.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Merknad:5 eks 
Fenofase:Ankomst25.05.2020


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Sang for første gang25.05.2020