Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Kvalsund (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:25.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst24.05.2020


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst24.05.2020