Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:25.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst27.04.2020


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst01.05.2020


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst20.05.2020