Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:24.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium) 
Fenofase:Blomstring24.05.2020


Art:Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius) 
Fenofase:Blomstring24.05.2020


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring24.05.2020


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring24.05.2020


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring24.05.2020


Art:Åkersvineblom (Senecio vulgaris) 
Fenofase:Blomstring24.05.2020