Resultater

Rapportør:Birgit Kværnø
Observatører:Birgit Kværnø
Område:Nesveien 37, 8220 Røsvik (Sørfold, Nordland)
Dato:24.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Merknad:ca10 dager senere enn vanlig 
Fenofase:Ankomst24.05.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Merknad:ca 10 dager senere enn vanlig 
Fenofase:Ankomst21.05.2020


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Merknad:ca10 dager senere enn vanlig 
Fenofase:Ankomst23.05.2020