Resultater

Rapportør:Eli Anne Tvergrov
Observatører:Eli Anne Tvergrov
Område:Hjørundfjordstranda 1048 (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:24.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang24.05.2020