Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:23.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Amerikaosp (Populus tremuloides) 
Fenofase:Blomstring23.05.2020


Art:Rødkløver (Trifolium pratense) 
Fenofase:Blomstring23.05.2020


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring23.05.2020


Art:Tettegras (Pinguicula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring23.05.2020