Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:23.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring21.05.2020


Art:Skogsvæver (Hieracium Sect. Hieracium) 
Fenofase:Blomstring20.05.2020