Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:22.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2020


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang22.05.2020


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst22.05.2020