Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:22.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria graminea) 
Fenofase:Blomstring20.05.2020


Art:Skogstjerne (Trientalis europaea) 
Fenofase:Blomstring22.05.2020