Resultater

Rapportør:Åshild Horseide Svenke
Observatører:Åshild Horseide Svenke
Område:Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
Dato:22.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aurikkel (Primula auricula) 
Fenofase:Blomstring09.05.2020


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.05.2020


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)01.05.2020


Art:Stor kubjelle (Pulsatilla vulgaris) 
Fenofase:Blomstring09.05.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:NB. Strærunger klekket !! 
Fenofase:Reirbygging17.05.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Sang for første gang21.05.2020