Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:21.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst20.05.2020